Η πιο οικονομική πρόταση αφορά την απλή έκδοση online εκθέσεων