Εκκίνηση: 22 Ιουλίου, 2020
10:00 πμ
Λήξη: 23 Ιουλίου, 2020
2:00 μμ

Τόπος Διοργάνωσης

-

GPS: -

22ο Ετήσιο Συνέδριο Greek ICT Forum-Infomobility World

Αμοιβές & Εισιτήρια
Δωρεάν
$0.00
Κατηγορίες
Συνέδρια
Συνέδρια